tro og tillidTro & tillid

  • Giver håb for fremtiden
  • Giver styrke til at tilgive
  • Holder, hvor andet svigter
  • Giver fred i sindet

Tips

Troen vokser ved brug

Bøn er som ilt for sjælen

Bibelen fortæller om Gud

Gud vil gerne være med i dit liv

Du behøver ikke være ensom 

 

sundhed-tillid2

Der er lavet en hel del undersøgelser verden rundt for at finde ud af, om en tro på en højere magt har en indflydelse på vores hverdagsliv og vores dødelighed. Der blev fundet flere for mennesker, der har en tro. Det handler ikke kun om at gå i kirke, men om at have tillid til Gud. Det giver en større tilfredshed, større glæde og færre negative konsekvenser ved traumatiske oplevelser i livet. Hvorfor det?

Tror du på Gud, så kan du have fuld tillid til, at han vil det bedste for dig. Der står således i Bibelen: "Han (den troende) frygter ikke budskab om ulykke, hans hjerte er trygt i tillid til Herren" Sl 112,7 (tilføjet parentes). Det beskriver rigtig godt den kristnes liv. Vi kan tale med ham gennem bøn, tale med ham, som vi taler med en personlig ven. Vi kan fortælle ham om alle vores glæder og bekymringer. Han har omsorg for os og ønsker at give os fred: "Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer." "Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus" 1 Pet 5,7 og Fil 4,6-7. Hans svar til os på disse bønner finder vi direkte i Bibelen, hvor han har mange løfter til os om et bedre liv eller ved oplevelser i vores liv.

Gud er ikke en tom Gud, der har skabt os og bare efterladt os her på jorden. Han er virkelig, han lever i dag og har omsorg for os. Gennem sit ord har han givet os vejledning i, hvordan vi kan få det bedste ud af livet her på denne jord, hvor vi møder sygdom, død og ødelæggelse. Han lover noget bedre for os. Han lover en ny jord, hvor "han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet... "Se, jeg gør alting nyt!"", siger Jesus i Åb 21,4-5.